Choose your language

Picture

Description

Fruit inspection table.
Stosuje się go w przypadku kiedy owoce zbierane są z plantacji bezpośrednio do docelowych opakowań i wymagają tylko przeważenia.  Ilość wag może być różna w zależności od potrzeb klienta.

Operatorzy pobierają opakowania z owocami z górnego transportera, kontrolują ich wagę i odkładają je na dolny transporter. Sprawdzone opakowania transportowane są na stół obrotowy, z którego pakowane są do opakowań zbiorczych.

Wszystkie wagi sprzężone są w system zarządzający. Centralnie można wpisywać do nich:
wagę porcji, progi tolerancji, kontrolę naważania.
 

RzutyNulka
Sufczyn 272A
32-852 Dębno
phone 731-668-552
firma@nulka.eu